Biuro Rachunkowe MARIA KOZIELSKA

gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kieruję się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem. Mój biznes jest ugruntowany ponad dwunastoletnią praktyką zawodową oraz odpowiednim wykształceniem, co może dać gwarancję dobrej jakości świadczenia w przyszłości usług konsultingowo-rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w dziedzinie księgowości, podatkach, płacach i sprawach kadrowych.

Profesjonalizm

Będąc księgową dbam o swój samorozwój. Uzupełniam wiedzę dzięki specjalistycznym publikacjom i na bieżąco śledząc zmiany w przepisach, aby łatwością radzić sobie z problemami rachunkowo-podatkowymi małych i średnich firm funkcjonujących na rynku polskim. W lipcu 2011 roku uzyskałam Certyfikat Księgowy nr 51810/2011 wydany przez Ministra Finansów.

Poufność i dyskrecja

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Ochrona danych

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j. t. z późn. zm.).

Bezpieczeństwo

Biuro rachunkowe MARIA KOZIELSKA posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem profesjonalnych czynności usługowych.Odwiedziny:
217
Wykonanie by Pavlo, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie bez zgody właściciela strony zabronione. Wykorzystano Skrypt